AV Mediation & Advies

Executive mediation

In iedere organisatie kan een werkrelatie tussen managers, directeuren of bestuurders verstoord raken. Mediation op executive niveau komt steeds vaker voor, vanuit de (h)erkenning dat een (sluimerend of potentieel) conflict grote gevolgen kan hebben voor het goed functioneren en welbevinden van de betrokken personen én hun interne en externe omgeving.

Lees Meer: waarom executive mediation >>

Wat is mediation?

Mediation is gericht op het herstellen van de communicatie en het nader tot elkaar brengen van de beide partijen, voordat de posities verder verharden of het conflict escaleert. Een mediator begeleidt als neutrale derde gesprekken tussen partijen gericht op het oplossen van een geschil. De mediator brengt niet zelf de oplossing, maar ondersteunt de partijen in het vinden van een oplossing. Vrijwel elk geschil kent één of meerdere oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar en werkbaar zijn

Lees meer: wat is mediation >>

AV Mediation & Advies

Onder de naam AV Mediation & Advies ben ik gespecialiseerd in samenwerkingsproblemen op executive niveau binnen non profit organisaties. Als MfN-geregistreerd mediator, met ruim 15 jaar ervaring met functioneren dicht onder en binnen bestuur en management van o.a. de gemeentelijke overheid en het hoger onderwijs, kan ik me goed inleven in de situatie en context van gesprekspartners. Zorgvuldigheid en vertrouwen zijn hierin cruciaal. Meer over Annemarie >>
Scroll naar top